Trzecia Droga

Rejestr zaciągniętych kredytów

Brak wpisów w rejestrze. Zgodnie z art. 132 § 2 Kodeksu Wyborczego wszystkie środki finansowe Koalicyjnego pochodzą wyłącznie z funduszy wyborczych partii wchodzących w skład koalicji wyborczej.